China | Postal Codes | Area Codes

Postal Code Information for ChinaPostal Codes in China

Postal CodeCityAdministrative RegionCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
000000FujianChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
000940ShanghaiChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
006245HebeiChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010000Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010010Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010011BeijingChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010020Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010030Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010031Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010050Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010051Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010070Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010071Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010072Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010073Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010074Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010075Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010076Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010100Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010105Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010106Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010107Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010108Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010109Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010111Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010112Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010113Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010114Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010115Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010200Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010205Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010206Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010207Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010208Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010209Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010211Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010300Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
010400Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011100Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011200Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011207Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011209Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011211Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011212Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011213Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011214Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011215Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011216Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011217Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
011218Inner MongoliaChinaChina Time10:36 PM SatUTC+08
Page 1Next