China | Postal Codes | Area Codes

Postal Code Information for ChinaPostal Codes in China

Postal CodeCityAdministrative RegionCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
000000FujianChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
000940ShanghaiChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
006245HebeiChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010000Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010010Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010011BeijingChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010020Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010030Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010031Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010050Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010051Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010070Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010071Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010072Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010073Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010074Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010075Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010076Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010100Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010105Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010106Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010107Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010108Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010109Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010111Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010112Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010113Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010114Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010115Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010200Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010205Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010206Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010207Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010208Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010209Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010211Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010300Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
010400Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011100Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011200Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011207Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011209Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011211Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011212Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011213Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011214Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011215Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011216Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011217Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
011218Inner MongoliaChinaChina Time2:46 PM TueUTC+08
Page 1Next