35,798 Postal Codes in China

View a list of Postal Codes in China
TimezoneChina Time
Area99,661 km²
Population1.3 billion
Population Density13,345 / km²
Postal Codes000000, 000940, 006245 (35,795 more)
Area Codes10, 130, 131 (507 more)
Businesses in China385,096
Cities1,553

Postal Code Ranges

Postal CodesAdministrative RegionNumber of postal codes
010000 - 029427Inner Mongolia1,307
030000 - 048406Shanxi1,114
050000 - 102604Hebei969
100000 - 102629Beijing350
110000 - 125334Liaoning1,279
130000 - 138012Jilin962
150000 - 166523Heilongjiang1,262
200000 - 202183Shanghai267
210000 - 239455Jiangsu2,171
230000 - 247282Anhui1,753
250000 - 277800Shandong2,412
300000 - 301915Tianjin196
310000 - 331127Zhejiang1,290
330000 - 344918Jiangxi1,579
350000 - 366316Fujian1,025
400000 - 409999Chongqing668
410000 - 433101Hunan1,967
430000 - 448336Hubei1,572
450000 - 477297Henan1,829
510000 - 529949Guangdong2,422
530000 - 547699Guangxi1,401
550000 - 565606Guizhou760
570000 - 578201Hainan365
610000 - 657803Sichuan2,010
650000 - 679315Yunnan1,398
700086 - 727512Shaanxi1,106
730000 - 748508Gansu933
750000 - 750205, 750400 - 775150Ningxia131
810000 - 817201Qinghai166
830000 - 848504Xinjiang960
850000 - 860800Tibet Autonomous Region98

Address Example

Postal Codes formatting

35,798 Postal Codes in China

Postal CodeCityAdministrative RegionCity Population
000000Anhui
000940Shanghai
006245Hebei
010000HohhotInner Mongolia774,477
010010HohhotInner Mongolia774,477
010011HohhotInner Mongolia774,477
010020HohhotInner Mongolia774,477
010030HohhotInner Mongolia774,477
010031HohhotInner Mongolia774,477
010050HohhotInner Mongolia774,477
010051HohhotInner Mongolia774,477
010070HohhotInner Mongolia774,477
010071HohhotInner Mongolia774,477
010072HohhotInner Mongolia774,477
010073Inner Mongolia
010074HohhotInner Mongolia774,477
010075Inner Mongolia
010076HohhotInner Mongolia774,477
010080HohhotInner Mongolia774,477
010100Inner Mongolia
010105Inner Mongolia
010106HohhotInner Mongolia774,477
010107Inner Mongolia
010108Inner Mongolia
010109HohhotInner Mongolia774,477
010111Inner Mongolia
010112Inner Mongolia
010113Inner Mongolia
010114Inner Mongolia
010115Inner Mongolia
010200Togtoh CountyInner Mongolia
010205Togtoh CountyInner Mongolia
010206Inner Mongolia
010207Inner Mongolia
010208Inner Mongolia
010209Inner Mongolia
010211Inner Mongolia
010300Jungar BannerInner Mongolia
010400Inner Mongolia
011100ErenhotInner Mongolia16,427
011200Inner Mongolia
011207Inner Mongolia
011209Inner Mongolia
011211Inner Mongolia
011212Inner Mongolia
011213Inner Mongolia
011214Inner Mongolia
011215Inner Mongolia
011216Inner Mongolia
011217Inner Mongolia
Page 1Next

China

China, officially the People's Republic of China (PRC), is the world's most populous state, with a population of over 1.381 billion. The PRC is governed by the Communist Party, with its seat of government in the capital city of Beijing. It exercises ..  ︎  China Wikipedia Page