China | Postal Codes | Area Codes

Postal Code Information for ChinaPostal Codes in China

Postal CodeCityAdministrative RegionCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
000000FujianChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
000940ShanghaiChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
006245HebeiChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010000Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010010Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010011BeijingChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010020Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010030Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010031Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010050Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010051Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010070Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010071Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010072Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010073Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010074Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010075Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010076Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010100Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010105Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010106Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010107Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010108Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010109Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010111Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010112Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010113Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010114Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010115Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010200Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010205Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010206Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010207Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010208Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010209Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010211Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010300Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
010400Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011100Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011200Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011207Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011209Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011211Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011212Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011213Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011214Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011215Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011216Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011217Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
011218Inner MongoliaChinaChina Time7:58 PM MonUTC+08
Page 1Next