680 Postal Codes in Maldives

View a list of Postal Codes in Maldives
TimezoneMaldives Time
Population395,650
Postal Codes00010, 00020, 00030 (677 more)
Area Codes301, 330, 331 (38 more)
Businesses in Maldives33,314
Cities27

Postal Code Ranges

Postal CodesAdministrative RegionNumber of postal codes
10010 - 10030Vaavu Atoll3
18011 - 18018Gnaviyani Atoll7
20016 - 21049Kaafu Atoll328

Address Example

Postal Codes formatting

680 Postal Codes in Maldives

Postal CodeCityAdministrative RegionCity Population
00010
00020Mahibadhoo2,156
00030
00040Mahibadhoo2,156
00050
00060
00070
00080
00090
00100
00110
00120
00130
00140
00150
00160
00170
00180
00190
00200
00210
00220
00230
00240
00250
00260
01010
01020
01030
01040
01050
01060
01070
01080
01090
01100
01110
01120
01130
01140
01150
01160
02010
02020Hanimaadhoo (Haa Dhaalu Atoll)
02030
02040
02050
02060
02070
02080
Page 1Next

Maldives

Maldives (/ˈmɒldiːvz/, /ˈmɔːldiːvz/, /ˈmɔːldaɪvz/ or /ˈmældaɪvz/), officially the Republic of Maldives (Maldivian: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ, Dhivehi Raa'jeyge Jumhooriyya), is an island country and archipelago in the Indian Ocean. It lies southwes..  ︎  Maldives Wikipedia Page