Bolekhiv | Postal Codes | Area Codes

Postal Codes in Bolekhiv

Postal CodeCityAdministrative RegionCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
77200BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
77202BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
77211BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
77212BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
77521BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
77530BolekhivIvano-Frankivsk OblastUkraine10,590Eastern European Time11:44 AM SunUTC+03
Page 1


Top Categories for Bolekhiv