Postal Code 240000

Văn Quan District | Vietnam

Văn Quan is a rural district of Lạng Sơn Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 57,050. The district covers an area of 549 km². The district capital lies at Văn Quan.    Wikipedia.org
240000 Detailed Information
Primary City:Văn Quan DistrictAssociated Cities:Hữu Lũng District |  Lộc Bình District |  Bắc Sơn District |  Bình Giã
Timezone:Indochina TimeLocal Time:Saturday 8:13 AM
Lat & Lng:21.72174° / 106.88227°Related Postal Codes:200000220000230000250000260000270000

Business Data for 240000

Businesses in 240000  - Văn Quan District

Restaurants in 240000 - Văn Quan District
See more Restaurants in 240000
5.0 
135 Nguyễn Du, Đông Kinh, tp. Lạng Sơn · Lạng Sơn
5.0 
Đường Nguyễn Tất Thành
3.5  · Open Now
Nà Nghiều Đại Đồng
8
Hẻm Âu Cơ · Ho Chi Minh City

Nearby Văn Quan District

Other Places for Postal Code 240000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Hữu Lũng District240000Lạng Sơn ProvinceVietnam114,638 (2003)
Lộc Bình District240000Lạng Sơn ProvinceVietnam80,517 (2003)
Bắc Sơn District240000Lạng Sơn ProvinceVietnam65,073 (2003)
Văn Quan District240000Lạng Sơn ProvinceVietnam57,050 (2003)
Bình Giã240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
An Hùng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bình La240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bình Phúc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bình Trưng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bình Xá240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bảo LâM240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bắc La240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bắc Lãng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bắc Thin240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bắc Xa240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bắc Ái240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bằng Hau240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bằng Khánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Bằng Mạc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cai Kinh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cao LâU240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cao Lộc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cao Minh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Chi Lăng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Chiêu Vũ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Chiến Thắng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Chu Túc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Châu Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Chí Minh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cường Lợi240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Cống Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Gia Cát240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Gia Léc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Gia Miễn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hau Kiên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hiệp Hạ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hoa Thám240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hoàng Việt240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hoàng Vân Thô240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hoàng Văn Thụ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hoàng Đång240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hòa Bình240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hòa Cư240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hòa Lạc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hòa Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hòa Thắng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hùng Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hùng Việt240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hưng Vũ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hưng Đạo240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hải Yến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hồ Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hồng Phong240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hồng Thái240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hội Hoan240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hợp Thành240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hữu Khánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hữu Liên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hữu LâN240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hữu Lễ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Hữu Vĩnh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Khuất Xá240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Kháng Chiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Khánh Khê240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Khánh Long240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Kim Đồng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Kiên Mộc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Liên Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Long Đống240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
LâM Ca240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
LâM Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Lôc Thôn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Lương Năng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Lộc Yên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Lợi Bác240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Mai Pha240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Mai Sao240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Minh HòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Minh Khai240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Minh Phát240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Minh Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Minh Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Mông Ân240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Mẫu Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Na Dương240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Na Sầm240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nam La240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nam Quan240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhân Lý240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Như Khuê240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhượng Bạn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhạc Kỳ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhất HòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhất Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nhật Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Nt Thái Bình240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Phú Mỹ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Phú Xá240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quan Bản240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quan Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quang Lang240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quang Trung240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quyết Thắng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quý HòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quảng Lạc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quốc Khánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quốc Việt240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Quỳnh Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Song Giang240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Song Giáp240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Sàn Viên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Sơn Hà240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tam Gia240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tam Thánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thiện HòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thiện Ky240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thiện Long240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thiện Thuật240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thoîng Coêng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thuỵ Hùng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thành Hoà240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thái Bình240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thánh Long240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thánh LòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thánh Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thạch Đạn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thất Khê240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Thụy Hùng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tri Lễ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tri Phương240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Trung Thành240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tràng Các240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tràng Phái240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tràng Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Trùng Khánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Trùng Quán240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Trấn Ninh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Trấn Yên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân HòA240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Hương240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Lang240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Liên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Lập240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Minh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Mỹ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Thành240000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Thành240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Thánh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Tri240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Tác240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Việt240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Văn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Yên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tân Đoàn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tô Hiệu240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tú Mịch240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tú Xuyên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tú Đoạn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Tĩnh Bắc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Việt Yên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vân An240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vân Linh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vân Mộng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vân Nham240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vân Thin240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vĩnh Lai240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vĩnh Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vĩnh Yên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vũ Lăng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vũ Lễ240000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vũ Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vạn Thủy240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Vịnh Trại240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Dương240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Long240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Lễ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Mai240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Mãn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Xuân Tịnh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Y Thch240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Bình240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Khoái240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Lỗ240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Phúc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Sơn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Thịnh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Trạch240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Yên Vượng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Ái Quốc240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đoàn Kết240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đào Viên240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đình Lập240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đô Lương240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đông Kinh240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đông Quan240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đại An240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đại Đồng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đề Thám240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Bục240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Giáp240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Mỏ 240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Thắng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Tiến240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Tân240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Ý240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đồng Đăng240000Lạng Sơn ProvinceVietnam
Đội Cấn240000Lạng Sơn ProvinceVietnam

Related Postal Codes