Postal Code 250000

Hùng Sơn | Vietnam

Hùng Sơn is a commune (xã) and village in Đại Từ District, Thái Nguyên Province, in northeastern Vietnam.    Wikipedia.org
250000 Detailed Information
Primary City:Hùng SơnAssociated Cities:Thuận Thành District |  Phương Sơn |  Thắng |  Hoàng Vân
Neighborhoods:Tam Trung, Triều KhúcTimezone:Indochina Time
Local Time:Wednesday 2:33 PMLat & Lng:21.67346° / 106.03776°
Related Postal Codes:200000220000230000240000260000270000

Business Data for 250000

Businesses in 250000  - Hùng Sơn

Education in 250000 - Hùng Sơn
See more Education in 250000
4.5  · Open Now
478 Thống Nhất, tp. Thái NguyênNgõ · Thái Nguyên
3.5 
Đường Z115, Thái Nguyên · Thái Nguyên

Nearby Hùng Sơn

Other Places for Postal Code 250000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Thuận Thành District000000170000, 250000Bắc Ninh ProvinceVietnam144,536 (2009)
Phương Sơn230000, 250000Bắc Giang ProvinceVietnam
Thắng230000, 250000Bắc Giang ProvinceVietnam
Hùng Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hoàng Vân230000, 250000, 280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đại Hóa, Tân Yên230000, 250000Bắc Giang ProvinceVietnam
An Khánh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Ba Hàng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bàn Đạt250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bá Xuyên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bãi Bông250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bình Long250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bình Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bình Thuận250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bình Thành250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bình Yên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bản Ngoại250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bảo Cường250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bảo Linh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bảo Lý250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bắc Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Bộc Nhiêu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cam Giá250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cao Ngạn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Chùa Hang250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Chợ Chu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cát Nê250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cây Thị250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cù Vân250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cúc Đường250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cải ĐAn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Cổ Lũng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
DâN Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Gia Sàng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Giang Tiên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hoàng Nông250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Huống Thượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hà Châu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hà Thượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hòa Bình250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hóa Thượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hóa Trung250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hương Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hồng Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hợp Thành250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Hợp Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Kha Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Khe Mo250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Khôi Kỳ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Kim Phượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Kim Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Ký Phú250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
La Bằng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
La Hiên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Lam Vỹ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Linh Sơn 250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Linh Thông250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Liên Minh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
LâU Thượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Lương Châu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Lương Phú250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Lương Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Lục Ba250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Minh Lập250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Minh Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Minh Đức250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Mỏ Chè250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Mỹ Yên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Na Mao250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Nam HòA250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Nam Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Nga My250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Nghinh Tường250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Nhã Lộng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phan Đình Phùng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Cường250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Lạc250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Thượng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Thịnh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Xuyên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Xá250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phú Đình250000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Phú Đô250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Chu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Hà250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Lương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Thuận250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Trìu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Tân250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phúc Xuân250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phương Giao250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phượng Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phấn Mễ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phố Cò250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phục Linh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Phủ Lý250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quan Triều250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quang Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quang Trung250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quang Vinh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quy Kỳ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quyết Thắng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Quân Chu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Sông Cầu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Sơn Cẩm250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Sơn Phú250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Sảng Mộc250000Bắc Kạn ProvinceVietnam
Thành Công250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thánh Ninh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thánh Đình250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thượng Nung250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thượng Đình250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thần Sa250000Bắc Kạn ProvinceVietnam
Thắng Lợi250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thịnh Đán250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Thịnh Đức250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tiên Hội250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tiên Phong250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Trung Hội250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Trung Lương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Trung Thành250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tràng Xá250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Trưng Vương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Trại Cau250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Cương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Dương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Hương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Khánh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Kim250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Linh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Long250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Lập250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Lợi250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Phú250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Quang250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Thành250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Thái250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Thánh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Thịnh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tân Đức250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tích Lương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Túc Duyên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Tức Tranh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Uc Kỳ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vinh Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vô Tranh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Văn Hán250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Văn Lăng250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Văn Yên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vũ Chấn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vạn Phái250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Vạn Thọ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Xuân Phương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Yên Lãng250000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Yên Lạc250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Yên Ninh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Yên Trạch250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Yên Đổ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
ên Lương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Điềm Mặc250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Điềm Thụy250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đu250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đào Xá250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đång BÈm250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đình Cả250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đông Cao250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đại Từ250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đắc Sơn250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Định Biên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đồng Liên250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đồng Quang250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đồng Thịnh250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đồng Tiến250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Động Đạt250000Thái Nguyên ProvinceVietnam
Đức Lương250000Thái Nguyên ProvinceVietnam

Related Postal Codes