Postal Code 290000

Thanh Ba | Vietnam

290000 Detailed Information
Primary City:Thanh BaAssociated Cities:Xuân Trạch |  Phương Linh
Timezone:Indochina TimeLocal Time:Saturday 8:06 AM
Lat & Lng:21.35705° / 105.22728°Related Postal Codes:200000230000240000250000260000270000

Business Data for 290000

Businesses in 290000  - Thanh Ba

Restaurants in 290000 - Thanh Ba
See more Restaurants in 290000
5.0  · Open Now
Nhà văn hóa lao động, đường, Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì · Việt Trì
5.0 
Khu 6, thị trấn sông thao, cẩm khê, Phú thọ

Nearby Thanh Ba

Other Places for Postal Code 290000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Xuân Trạch290000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phương Linh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thanh Ba290000Phú Thọ ProvinceVietnam
An Đạo290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bình Bộ290000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bạch Hạc290000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bản Nguyên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bảo Thành290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bảo Yên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bằng Doãn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bằng Giã290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bằng Luân290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Bến Gót290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ca đình290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cao Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Chu HãA290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Chuế Lưu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Chí Tiên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Chí Đám290000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Chính Công290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Chương Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cáo Điền290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cát Trù290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cấp Dẫn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cổ Tiết290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cự Thắng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Cự Đồng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Dậu Dương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Dị Nậu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Dữu LâU290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Gia Cẩm290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Gia Thánh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Gia Điền290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Giáp Lai290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hanh Cù290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hing Lô290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hiền Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hiền Quan290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hiền ĐA290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hoàng Cương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hoàng Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hy Cương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hà Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hà Lộc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hà Thạch290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hùng Long290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hùng Quan290000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Hùng Vương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hùng Đô290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hưng Hóa 290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hưng Long290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hương Cần290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hương Nha290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hương Nộn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hương Xạ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hạ Giáp290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hạ Hoà290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hậu Bổng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hồng Đà290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hợp Hải290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Hữu Đô290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Khả Cửu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Khải Xuân290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Kiet Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Kim Thoîng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Kim Đức290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Kinh Kệ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
La Phù290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lai Đång290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lang Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Liên Hoà290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Liên Phương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Long Cèc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
LâM Lợi290000Phú Thọ ProvinceVietnam
LâM Thao290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lương Lỗ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lương Nha290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lương Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Lệnh Khánh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Mai Tùng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Côi290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh HòA290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Hạc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Nông290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Phú290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Phương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Tiến290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Minh Đài290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Mu Thuen290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Mạn Lạn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Mỹ Lung290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Mỹ Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Nga Hoàng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Nghinh Xuyên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ngô Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ngọc Lập290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ngọc Quan290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ngọc Đồng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ninh DâN290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Năng Yên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phong Phú290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phùng Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Hộ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Khê290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Lạc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Lộc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Mỹ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Nham290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phú Thứ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phúc Khánh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phúc Lai290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phương Thịnh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phương Trung290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phương Viên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phương Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phượng LâU290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Phụ Khánh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Quang Húc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Quân Khê290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Quảng Nạp290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Quế LâM290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sai Nga290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sóc Đăng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sông Lô290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sông Thao290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Cương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Hùng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Nga290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Thủy290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Tình290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Sơn Vi290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tam Cường290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tam Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tam Thánh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thu Cóc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thu Ngạc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thuỵ Liễu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thuỵ Vân290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thái Ninh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Minh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Miếu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Nga290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Uyên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Vinh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thánh Đình290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thượng Cửu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thượng Long290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thượng Nông290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thạch Khoán290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thạch Kiet290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thạch Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thạch Đồng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thắng Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thọ Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thọ Văn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Thục Luyện290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tinh Nhuệ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tiên Cát290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tiên Du290000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiên Kiên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tiên Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tiên Phú290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tiêu Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trung Giáp290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trung NghĩA290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trung Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trung Thịnh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trưng Vương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trường Thịnh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trạm Thản290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Trị Quận290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tu Vũ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tuy Lộc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tân Lập290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tân Minh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tân Phó290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tân Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tây Cốc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tình Cương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tùng Khê290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tạ Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tất Thắng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tề Lễ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tứ Mỹ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Tứ Xã290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vinh Tion290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ván Luông290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vân Cơ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vân Du290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vân Phó290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vân Đồn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vô Tranh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Võ Lao290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Võ Miếu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Văn Bán290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Văn Khúc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Văn Lung290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Văn Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Văn Miếu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vĩnh Chân290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vĩnh Lại290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vĩnh Phú290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vũ Yển290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vụ Cầu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vụ Quang290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Vực Trường290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Huy290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Lũng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Lộc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Quang290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Thủy290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Viên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Áng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Xuân Đài290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Y Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Dưỡng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Kiện290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Luật290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Lãng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Lập290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Nội290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yên Tập290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yến Mao290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Yển Khê290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Âu Cơ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đan Hà290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đan Thượng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Điêu Lương290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đoan Hùng290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đoan Hạ290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đào Xá290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đång Sơn290000Sơn La ProvinceVietnam
Đông Cửu290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đông Khê290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đông Thành290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đại An290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đại NghĩA290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đại Phạm290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Địch Quả290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đồng Cảm290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đồng Luận290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đồng Lạc290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đồng Thịnh290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đồng Xuân290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đỗ Sơn290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Đỗ Xuyên290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Động LâM290000Phú Thọ ProvinceVietnam
Ấm Hạ290000Phú Thọ ProvinceVietnam

Related Postal Codes