Postal Code 360000

Yên Châu District | Vietnam

Yên Châu is a district (huyện) of Sơn La Province in the Northwest region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 62,883. The district covers an area of 844 km². The district capital lies at Yên Châu.    Wikipedia.org
360000 Detailed Information
Primary City:Yên Châu DistrictAssociated Cities:Thuận Châu District |  Mộc Châu District |  Sông Mã District |  Phù Yên District
Neighborhoods:Chiềng Sinh, Ha LongTimezone:Indochina Time
Local Time:Sunday 5:16 PMLat & Lng:21.64788° / 103.59451°
Related Postal Codes:260000300000310000320000330000350000

Business Data for 360000

Businesses in 360000  - Yên Châu District

Education in 360000 - Yên Châu District
See more Education in 360000
4.5 
Km8 - Đường Lê Duẩn - Phường Chiềng Sinh - Thành Phố Sơn La, Asian Highway 13, Chiềng Sinh, Chiềng Sinh, tp. Sơn La · Sơn La
3.5 
168 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, tp. Hưng Yên · Hưng Yên

Nearby Yên Châu District

Other Places for Postal Code 360000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Thuận Châu District360000Sơn La ProvinceVietnam133,802 (2003)
Mộc Châu District360000Sơn La ProvinceVietnam118,867 (2003)
Sông Mã District360000Sơn La ProvinceVietnam113,026 (2003)
Phù Yên District360000Sơn La ProvinceVietnam103,459 (2003)
Yên Châu District360000Sơn La ProvinceVietnam62,883 (2003)
Bắc Yên District360000Sơn La ProvinceVietnam48,877 (2003)
Sốp Cộp District360000Sơn La ProvinceVietnam32,253 (2003)
Bon Phặng360000Sơn La ProvinceVietnam
Bã Sinh360000Sơn La ProvinceVietnam
Bó Mười360000Sơn La ProvinceVietnam
Bản Lầm360000Sơn La ProvinceVietnam
Bắc Phong360000Sơn La ProvinceVietnam
Chim Vàn360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ban360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Bôm360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Bằng360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Cang360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Chung360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Chăn360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Công360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Cơi360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Cọ360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng En360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Hoà360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Hắc360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Hặc360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khay360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Kheo360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khoang360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khoi360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khoong360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khoà360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Khương360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng KhừA360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng La360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Lao360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ly360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Lương360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Lề360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Mai360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Mung360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Muôn360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ngàm360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ngần360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Nơi360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng On360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Pan360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Pha360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Phung360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Pấc360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng San360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sinh360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sung360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sàng360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sơ360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sơn360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Sại360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Tương360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ve360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Xôm360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Yin360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Yên360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Ân360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng ĐEn360000Sơn La ProvinceVietnam
Chiềng Đông360000Sơn La ProvinceVietnam
Co Mạ360000Sơn La ProvinceVietnam
Co Tòng360000Sơn La ProvinceVietnam
Cà Nàng360000Sơn La ProvinceVietnam
Cò Nòi360000Sơn La ProvinceVietnam
Dồm Cang360000Sơn La ProvinceVietnam
Ea Tòng360000Sơn La ProvinceVietnam
Gia Phu360000Sơn La ProvinceVietnam
Hang Chú360000Sơn La ProvinceVietnam
Hua La360000Sơn La ProvinceVietnam
Hua Păng360000Sơn La ProvinceVietnam
Hua Trai 360000Sơn La ProvinceVietnam
Huaei Mét360000Sơn La ProvinceVietnam
Huy Bắc360000Sơn La ProvinceVietnam
Huy Hạ360000Sơn La ProvinceVietnam
Huy Thượng360000Sơn La ProvinceVietnam
Huy Tân360000Sơn La ProvinceVietnam
Huy Tường360000Sơn La ProvinceVietnam
Hát Lót360000Sơn La ProvinceVietnam
Hồng Ngài360000Sơn La ProvinceVietnam
Kim Bon360000Sơn La ProvinceVietnam
Liên Hoà360000Sơn La ProvinceVietnam
Liệp Muội360000Sơn La ProvinceVietnam
Liệp Tè360000Sơn La ProvinceVietnam
Long Hẹ360000Sơn La ProvinceVietnam
Làng Chếu360000Sơn La ProvinceVietnam
Lóng Luông360000Sơn La ProvinceVietnam
Lóng Phiêng360000Sơn La ProvinceVietnam
Lóng Sập360000Sơn La ProvinceVietnam
Muổi Nọi360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Bang360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Bon360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Bám360000Lai Châu ProvinceVietnam
Mường Bú360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Bằng360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Cai360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Chiên360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Chánh360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Chùm360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Cơi360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Do360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Ea360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Giàng360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Giôn360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Hung360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Khiêng360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Khoà360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Lam360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Lang360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Lèo360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Lạn360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Lựm360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Men360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Sai360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Sang360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Sại360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Thải360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Trai360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Tè360000Sơn La ProvinceVietnam
Mường Và360000Sơn La ProvinceVietnam
Nam Mã360000Sơn La ProvinceVietnam
Nam Phong360000Sơn La ProvinceVietnam
Nam Ty360000Sơn La ProvinceVietnam
Ngọc Chiến360000Sơn La ProvinceVietnam
Noong Lay360000Sơn La ProvinceVietnam
Nà Mường360000Sơn La ProvinceVietnam
Nà Nghu360000Sơn La ProvinceVietnam
Nà Ớt360000Sơn La ProvinceVietnam
Nậm Giôn360000Sơn La ProvinceVietnam
Nậm Lạnh360000Sơn La ProvinceVietnam
Nậm Lầu360000Sơn La ProvinceVietnam
Nậm Păm360000Sơn La ProvinceVietnam
Nặm Eat360000Sơn La ProvinceVietnam
Pha Khinh360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Ban360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Côn360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Cằm360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Khoài360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Luông360000Sơn La ProvinceVietnam
Phiêng Pằn360000Sơn La ProvinceVietnam
Phỏng Lập360000Sơn La ProvinceVietnam
Phổng Lái360000Sơn La ProvinceVietnam
Pi Toong360000Sơn La ProvinceVietnam
Pá Lông360000Sơn La ProvinceVietnam
Pó BÈu360000Sơn La ProvinceVietnam
Púng Bánh360000Sơn La ProvinceVietnam
Púng Tra360000Sơn La ProvinceVietnam
Pắc Ma360000Sơn La ProvinceVietnam
Pắc Ngà360000Sơn La ProvinceVietnam
Quang Huy360000Sơn La ProvinceVietnam
Quang Minh360000Sơn La ProvinceVietnam
Quy Hướng360000Sơn La ProvinceVietnam
Quyết Thắng360000Sơn La ProvinceVietnam
Quyết Tâm360000Sơn La ProvinceVietnam
Sam Kha360000Sơn La ProvinceVietnam
Song KhủA360000Sơn La ProvinceVietnam
Song Pe360000Sơn La ProvinceVietnam
Suối Bau360000Sơn La ProvinceVietnam
Suối Bàng360000Sơn La ProvinceVietnam
Suối Tọ360000Sơn La ProvinceVietnam
Sập Sa360000Sơn La ProvinceVietnam
Sập Vại360000Sơn La ProvinceVietnam
Thôm Mòn360000Sơn La ProvinceVietnam
Tà Hộc360000Sơn La ProvinceVietnam
Tà Lai360000Sơn La ProvinceVietnam
Tà XùA360000Sơn La ProvinceVietnam
Tân Hợp360000Sơn La ProvinceVietnam
Tân Lang360000Sơn La ProvinceVietnam
Tân Lập360000Sơn La ProvinceVietnam
Tân Phong360000Sơn La ProvinceVietnam
Tô Hiệu360000Sơn La ProvinceVietnam
Tô MúA360000Sơn La ProvinceVietnam
Tông Cọ360000Sơn La ProvinceVietnam
Tông Lệnh360000Sơn La ProvinceVietnam
Tú Nang360000Sơn La ProvinceVietnam
Tường Hạ360000Sơn La ProvinceVietnam
Tường Phong360000Sơn La ProvinceVietnam
Tường Phù360000Sơn La ProvinceVietnam
Tường Thượng360000Sơn La ProvinceVietnam
Tường Tiên360000Sơn La ProvinceVietnam
Tạ Bú360000Sơn La ProvinceVietnam
Tạ Khoà360000Sơn La ProvinceVietnam
Viêng L¸n360000Sơn La ProvinceVietnam
Vân Hồ360000Sơn La ProvinceVietnam
Xuân Nha360000Sơn La ProvinceVietnam
Xím Vàng360000Sơn La ProvinceVietnam
Yên Hong360000Sơn La ProvinceVietnam
Yên Sơn360000Sơn La ProvinceVietnam
Ít Ong360000Sơn La ProvinceVietnam
Đá Đỏ360000Sơn La ProvinceVietnam
Đông Sang360000Sơn La ProvinceVietnam
Đứa Mon360000Sơn La ProvinceVietnam

Related Postal Codes