Postal Code 440000

Vĩnh Lộc District | Vietnam

Vĩnh Lộc is a rural district of Thanh Hóa Province in the North Central Coast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 87,219. The district covers an area of 157 km². The district capital lies at Vĩnh Lộc.    Wikipedia.org
440000 Detailed Information
Primary City:Vĩnh Lộc DistrictAssociated Cities:Hoằng Hóa District |  Thọ Xuân District |  Tĩnh Gia District |  Thiệu Hóa District
Neighborhoods:Bào Ngoại, Hạnh Phúc, làng Phú HoaTimezone:Indochina Time
Local Time:Wednesday 2:32 PMLat & Lng:19.84416° / 105.48009°
Related Postal Codes:400000410000420000430000460000480000

Business Data for 440000

Businesses in 440000  - Vĩnh Lộc District

Education in 440000 - Vĩnh Lộc District
See more Education in 440000
4.0 
Triệu Lộc · Thanh Hóa
5.0  · Open Now
272 phố Môi, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quảng Tâm, Thanh Hóa · Thanh Hóa
5.0 
Triệu Lộc · Thanh Hóa
Open Now - until 5:00 PM
16, Cầu tào xuyên, tp. Thanh Hoá · Thanh Hóa

Nearby Vĩnh Lộc District

Other Places for Postal Code 440000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Hoằng Hóa District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam250,864 (2003)
Thọ Xuân District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam233,603 (2003)
Tĩnh Gia District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam225,246 (2003)
Thiệu Hóa District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam190,383 (2003)
Hậu Lộc District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam183,852 (2003)
Nga Sơn District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam148,676 (2003)
Thạch Thành District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam144,875 (2003)
Hà Trung District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam122,536 (2003)
Thường Xuân District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam88,162 (2003)
Vĩnh Lộc District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam87,219 (2003)
Sầm Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam57,625 (2003)
Bỉm Sơn430000, 440000Thanh Hóa ProvinceVietnam54,084 (2003)
Mường Lát District440000Thanh Hóa ProvinceVietnam30,318 (2003)
Vĩnh Khương440000Ninh Bình ProvinceVietnam
Quảng Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Phúc440000Ninh Bình ProvinceVietnam
Khang Ninh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cam Thủy440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ba Đình440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Bắc Lương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cao Ngọc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cành Nàng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Các Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cán Khê440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Công Bình440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Công Chính440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Công Liêm440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Liên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Long440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Lương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Ngọc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Quý440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cẩm Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Cổ Lũng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
DâN Quyền440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Giao An440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoang Thánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoàng Giang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Châu440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Giang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Hợp440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Kim440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Long440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Lưu440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Phượng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Quý440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Trinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Vinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Xuân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Yến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Đạt440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hoằng Đức440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Dương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Hải440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Lai440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Long440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Ngọc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Ninh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Phong440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Thánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Toại440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Vân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hà Yên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hàm Rồng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hạ Trung440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hạnh Phúc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải An440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải Hà440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải HòA440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải Thượng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải Vân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hải Yến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hồi Xuân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Hợp Lý440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Kỳ Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Lam Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Luận Khê440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
LâM Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Lũng Niêm440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Lương Nội440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Lộc Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Mai LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Minh Châu440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Minh Khôi440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Minh Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Minh Thọ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Minh Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Mường Chánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Mậu LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Mỹ Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nam Giang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nam Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nam Động440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Giáp440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Hưng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Hải440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Mỹ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Nhân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Thiện440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Thánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Văn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Vịnh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nga Điền440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nghi Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nguyên Bình440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Nguyệt Ấn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ngọc Lĩnh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ngọc Phụng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ngọc Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ninh Hải440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Phong Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Phùng Giáo440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Phú Nhuận440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Phượng Nghi440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Pù Nhi440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quang Chiểu440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quang Hiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quang Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quán HóA440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Giao440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Hải440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Khê440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Ninh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Phong440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Phú440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Phúc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Trung440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Trường440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Tâm440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Vinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Văn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Xương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Yên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Đại440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Quảng Định440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Sao Vàng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Sơn Hà440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Sơn Thủy440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Sơn Điện440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tam Chung440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiên Phủ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Chính440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Dương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Hợp440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Khánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Long440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Nguyên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Viên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Vân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thiệu Vũ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thuý Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thuần Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thành Hưng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thành LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thành Minh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thành Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thành Thọ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tháng Thä440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thánh Kỳ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thánh LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thánh Phong440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thánh Quân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thượng Ninh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thạch Quảng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thạch Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thạch Tượng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thạch Đồng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thịnh Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Diên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Lập440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Ngọc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Thế440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Trường440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Vực440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Thọ Xương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Triêu Dương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trung Hạ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trung Xuân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trung Ý440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trí Nang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trúc LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Trường Trung440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tuy Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tào Xuyên 440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tân Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tĩnh Hải440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tế Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Tế Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vân Du440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vân Âm440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Hùng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Hưng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Khang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Minh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Phúc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vĩnh Yên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vạn Hoà440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vạn Thiện440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Vạn Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Bái440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Chinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Du440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Dương440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Khánh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Liên440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Lẹ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Minh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Phong440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Phúc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Quang440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Thành440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Thái440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Trường440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Tín440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Xuân Vinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Yên LâM440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Yên Thắng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Yên Thọ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Yên Trường440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Ðông Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đa Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Điền Thượng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Điền Trung440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Hoàng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông HòA440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Hưng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Khê440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Lĩnh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Sơn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Thịnh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Thọ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Vinh440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Văn440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đông Vệ440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Bình440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Công440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Hưng440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Long440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Định Tân440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đồng Lộc440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đồng Lợi440000Thanh Hóa ProvinceVietnam
Đồng Tiến440000Thanh Hóa ProvinceVietnam

Related Postal Codes