Postal Code 460000

Kỳ Sơn District | Vietnam

Kỳ Sơn is a rural district in western Nghệ An Province in the North Central Coast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 63,198. The district covers an area of 2,095 km². The district capital lies at Mường Xén. Sơn borders Xa..    Wikipedia.org
460000 Detailed Information
Primary City:Kỳ Sơn DistrictAssociated Cities:Quỳnh Lưu District |  Diễn Châu District |  Yên Thành District |  Thanh Chương District
Neighborhoods:Xuân Tiến, xóm 1Timezone:Indochina Time
Local Time:Saturday 8:12 AMLat & Lng:18.65693° / 105.25997°
Related Postal Codes:400000410000420000430000440000600000

Business Data for 460000

Businesses in 460000  - Kỳ Sơn District

Education in 460000 - Kỳ Sơn District
See more Education in 460000
4.5 
48, Lê Hồng Phong, Hưng Phúc, tp. Vinh · Vinh
4.0  · Open Now
87 Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, tp. Vinh · Vinh
5.0  · Open Now
45 Km3 Đại lộ Lê Nin, tp. Vinh · Vinh
5.0  · Open Now
Số 55-Km 02, Đại lộ Lê Nin, tp. Vinh · Vinh
Open Now - until 6:00 PM
163 Phong Định Cảng, tp. Vinh · Vinh

Nearby Kỳ Sơn District

Other Places for Postal Code 460000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Quỳnh Lưu District460000Nghệ An ProvinceVietnam353,650 (2003)
Diễn Châu District460000Nghệ An ProvinceVietnam286,171 (2003)
Yên Thành District460000Nghệ An ProvinceVietnam275,165 (2008)
Thanh Chương District460000Nghệ An ProvinceVietnam230,811 (2003)
Nghi Lộc District460000Nghệ An ProvinceVietnam214,209 (2003)
Tân Kỳ District460000Nghệ An ProvinceVietnam132,531 (2003)
Kỳ Sơn District460000Nghệ An ProvinceVietnam63,198 (2003)
Nhân Trạch460000Nghệ An ProvinceVietnam9,028 (2006)
Yên Sơn460000, 480000Vietnam
Phúc Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Kim Liên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Anh Son460000Nghệ An ProvinceVietnam
Con Cuông District460000Nghệ An ProvinceVietnam
An HòA460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bài Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bảo Nam460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bảo Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bảo Thắng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bắc Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Bồng Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cam LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cao Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Chi Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Chiêu Lưu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Bính460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Hoàn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Lý460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Nga460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Phong460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Quang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Thuận460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Thái460000Nghệ An ProvinceVietnam
Châu Đình460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cát Vân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cẩm Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cắm Muộn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Cửa Nam460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diên Lãm460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Bình460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Bích460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Hoà460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Hoàng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Hồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Kỷ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Minh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Mỹ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Nguyên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Ngọc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Phong460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Phú460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Thịnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Trường460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Vạn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Đoài460000Nghệ An ProvinceVietnam
Diễn Đồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Giai Xuân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hiến Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hoà Bình460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hà Huy Tập460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hùng Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hùng Tiến460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Bình460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Châu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Dũng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Lam460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Long460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Lộc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Mỹ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Phú460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Phúc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Thông460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Thịnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Xá460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Yên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hưng Đông460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hạnh Dịch460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hồng Long460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hồng Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hội Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hữu Dương460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hữu Khuông460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hữu Kiệm460000Nghệ An ProvinceVietnam
Hữu Lập460000Nghệ An ProvinceVietnam
Keng Đu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Khánh Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Kim Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Kim Tiến460000Nghệ An ProvinceVietnam
Liên Hợp460000Nghệ An ProvinceVietnam
Long Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Long Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Luân Mai460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lê Lợi460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lê Mao460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lăng Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lĩnh Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lượng Minh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Lạng Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mai Hùng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mai Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mã Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Môn Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mường Lống460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mường Típ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mường Xén460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mường Ải460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mậu Đức460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mỹ Lý460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mỹ Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Mỹ Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Na Loi460000Nghệ An ProvinceVietnam
Na Ngoi460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Cát460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Cường460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Hưng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Kim460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Lộc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam NghĩA460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Phúc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Trung460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nam Tân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nga My460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Hưng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Hương460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Hải460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Kim460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Liên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Mỹ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Phong460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Phú460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Phương460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Quang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Thiết460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Thuận460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Thịnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Trường460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Tân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Văn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Vạn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Xá460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Yên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Đồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghi Đức460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghua Mu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa An460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Dũng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Hoà460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Hồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Hội460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Hợp460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Khánh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Lạc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Lộc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Mai460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Minh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Phú460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Phúc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Quang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Thuận460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Thắng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Thịnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Thọ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Trung460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Tân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Xuân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Yên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nghĩa Đồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Ngọc Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nhôn Mai460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nậm Càn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Nậm Giải460000Nghệ An ProvinceVietnam
Phà Đánh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Phúc Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quang Phong460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quang Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quán Bàu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quúnh Thiên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quúnh Thắng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳ Châu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Bá460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Bảng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Châu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Diện460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Giang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Hoà460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Hưng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Hồng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh NghĩA460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Ngọ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Thuận460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Thánh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Trang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Vinh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Văn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Quỳnh Yên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Sơn Hả460000Nghệ An ProvinceVietnam
Sơn Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tam Hợp460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tam Quang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tam Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thuận Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Chi460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Giang460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Hoà460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Hà460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Hưng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Khai460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Liên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Lĩnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh My460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Ngọc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Thùy460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Tiên460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Tùng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thánh Đức460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thông Thụ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thượng Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thạch Giám460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thạch Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thịnh Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thọ Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Thọ Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tiền Phong460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tri Lễ460000Nghệ An ProvinceVietnam
Trung Đô460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tràng Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tào Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tân Long460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tân Phú460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tân Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tân Thắng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tân Xuân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tây Hiếu460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tăng Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Tường Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Vinh Tân460000Nghệ An ProvinceVietnam
Võ Liệt460000Nghệ An ProvinceVietnam
Văn Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam
Xuân HòA460000Nghệ An ProvinceVietnam
Xuân LâM460000Nghệ An ProvinceVietnam
Xuân Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Xuân Tường460000Nghệ An ProvinceVietnam
Xá Lượng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Yên Hợp460000Nghệ An ProvinceVietnam
Yên Khê460000Nghệ An ProvinceVietnam
Yên Thắng460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đaeng Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đoọc Mạy460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đô Lương460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đôn Phôc460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đông Vĩnh460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đại Sơn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đồng Văn460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đội Cung460000Nghệ An ProvinceVietnam
Đức Thành460000Nghệ An ProvinceVietnam

Related Postal Codes