Postal Code 560000

Trà Bồng District | Vietnam

Trà Bồng ( listen) is a district (huyện) of Quảng Ngãi Province in the South Central Coast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 28,758. The district covers an area of 419 km². The district capital lies at Trà Xuân.    Wikipedia.org
560000 Detailed Information
Primary City:Trà Bồng DistrictAssociated Cities:Thăng Bình District |  Tiên Phước District |  Tam Kỳ |  Tân Ân Tây
Timezone:Indochina TimeLocal Time:Wednesday 11:21 PM
Lat & Lng:15.17802° / 108.15697°Related Postal Codes:460000510000520000530000550000600000

Business Data for 560000

Businesses in 560000  - Trà Bồng District

Education in 560000 - Trà Bồng District
See more Education in 560000
5.0 
Đường tỉnh 607, Điện Nam Trung
5.0 
449 Hai Bà Trưng, tp. Hội An · Hội An

Nearby Trà Bồng District

Other Places for Postal Code 560000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Thăng Bình District560000Quảng Nam ProvinceVietnam186,964 (2003)
Tiên Phước District560000Quảng Nam ProvinceVietnam73,717 (2003)
Tam Kỳ560000Quảng Nam ProvinceVietnam59,000
Trà Bồng District560000, 570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam28,758 (2003)
Tân Ân Tây560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Nông560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Rooi560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Ting560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Tiêng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Vương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
A Xan560000Quảng Nam ProvinceVietnam
An Hương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
An Mỹ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
An Xuân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ba560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bhallê560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Chánh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Dương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Giang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Hải560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình LâM560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Lãnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Minh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Nam560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Nguyên560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Phúc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Quý560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Quế560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Sa560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Triều560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Trưng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Trị560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Tú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Đào560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Bình Định560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cam Thành560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Chà Vài560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Chà Ơm560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cà Dy560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cảm Ân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cẩm Châu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cẩm Hà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cẩm Kim560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cẩm Nam560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cẩm Phô560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Cửa Đại560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Dang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Châu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Hải560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy NghĩA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Phước560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Thu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Thánh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Trinh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Trung560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Tân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Duy Vinh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ga Ry560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Hiệp HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Hiệp Thuận560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Hà Lam 560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Hòa Thuận560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Jơ Ngây560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ka Dăng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Khâm Đức560000Quảng Nam ProvinceVietnam
La Dêê560000Quảng Nam ProvinceVietnam
La Ee560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Lăng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Minh An560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Mà Cooih560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Nam Phước560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Núi Thành560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phú Thọ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Chánh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Công560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Gia560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Hiệp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Kim560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Lộc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Mỹ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Năng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Thành560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Trà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Xuân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Phước Đức560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Prao560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quo LâM560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quo Léc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quo Ninh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quo Phoíc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế An560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Bình560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Châu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Cường560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Hiệp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Long560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Lưu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Minh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Phong560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Thuận560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Thọ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Trung560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Quế Xuân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Sông Kôn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Sông Trà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Sơn Phong560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Anh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam DâN560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Hiệp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Hải560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Lãnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Lộc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Mu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam NghĩA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Ngọc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Phước560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Quang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Thành560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Thái560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Thánh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Thăng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Thạnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Tiến560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Trà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Vinh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Xuân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Đàn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tam Đại560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Thánh Hà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Thăng Phước560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Thạnh Mỹ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Châu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên CÈm560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Cảnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Hiêp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Hà560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Kỳ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Lap560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Linh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Léc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Mu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Ngäc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Phong560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tiên Thä560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tr' Hy560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Bui560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Cang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Don560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Dương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Giang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Giác560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Giáp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Ka560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Kót560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Leng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Linh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Mai560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Nam560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Nú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Tân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Tập560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Vinh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Vân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Đông560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trà Đốc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Trường Xuân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tà Bhinh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tà Lu560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tân Hiệp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Tân Thạnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Vĩnh Điện560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Za Hung560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Zuôih560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ái NghĩA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ân Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Ân Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đac Pre560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đac Pring560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điên Nam560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện An560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Dương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Hồng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Minh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Ngọc560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Phong560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Phương560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Phước560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Quang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Thắng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Thọ560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Tiến560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Điện Trung560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đông Phú560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Chánh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Cường560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Hiệp560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại HòA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Hưng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Hồng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Lãnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Minh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại NghĩA560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Phong560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Quang560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Sơn560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Thạnh560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Thắng560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Tân560000Quảng Nam ProvinceVietnam
Đại Đồng560000Quảng Nam ProvinceVietnam

Related Postal Codes