Postal Code 570000

Sơn Hà District | Vietnam

Sơn Hà ( listen) is a rural district (huyện) of Quảng Ngãi Province in the South Central Coast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 64,398. The district covers an area of 750 km². The district capital lies at Di Lăng.    Wikipedia.org
570000 Detailed Information
Primary City:Sơn Hà DistrictAssociated Cities:Sơn Tịnh District |  Nghĩa Hành District |  Ba Tơ District |  Trà Bồng District
Neighborhoods:Phố ChợTimezone:Indochina Time
Local Time:Wednesday 2:38 PMLat & Lng:14.9312° / 108.5216°
Related Postal Codes:510000520000530000550000560000700000

Business Data for 570000

Businesses in 570000  - Sơn Hà District

Education in 570000 - Sơn Hà District
See more Education in 570000
5.0  · Open Now
06 Lê văn Sỹ - Quảng Ngãi - Việt Nam, Quảng Ngãi · Quảng Ngãi
5.0  · Open Now
Đường Tôn Đức Thắng, Trương Quang Trọng, tp. Quảng Ngãi · Quảng Ngãi
4.0  · Open Now
02 Nguyễn Văn Trỗi, P. Chánh Lộ, tp. Quảng Ngãi · Quảng Ngãi
Open Now - until 5:00 PM
152 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ, Quảng Ngãi · Quảng Ngãi
Open Now - until 5:00 PM
240 Ngô Gia Tự, Phước Hòa, tp. Nha Trang · Nha Trang
Hem 187 · Quảng Ngãi

Nearby Sơn Hà District

Other Places for Postal Code 570000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Sơn Tịnh District570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam192,841 (2003)
Nghĩa Hành District570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam98,156 (2003)
Sơn Hà District570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam64,398 (2003)
Ba Tơ District570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam47,268 (2003)
Trà Bồng District560000, 570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam28,758 (2003)
Quảng Thành570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
An Hải570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
An Vĩnh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Bích570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba ChùA570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Cung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Khâm570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Liên570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Lễ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Nam570000Gia Lai ProvinceVietnam
Ba Ngạc570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Thành570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Tiêu570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Trang570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Vinh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Vì570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Xa570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Điền570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Đình570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Ba Động570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Chánh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Châu570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Chương570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Dương570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Hoà570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Hải570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Khương570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Minh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Mỹ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Nguyên570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Phú570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Phước570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Thuận570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Thánh Tây570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Thánh Đông570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Thạnh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Thới570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Trưng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Trị570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Tân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Bình Đông570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Chánh Lộ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Châu Ổ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Chợ ChùA570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Di Lăng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Dũng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Minh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Nhân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Phước570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Thiện570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Thuen570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Thuận570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Trung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Tín Tây570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Tín Đông570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Hành Đức570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
La Hặ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Long Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Long Mai570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Long Môn570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Long Sơn570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Lê Hồng Phong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Mộ Đức570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Chánh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Dõng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Dũng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa HòA570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Hặ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Kỳ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa LâM570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Lộ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Mu570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Phó570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Phương570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Sơn570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Thuận570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Thương570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Thặng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Thọ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Trung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nghĩa Đien570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Nguyễn Nghiêm570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú An570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Châu570000Bình Định ProvinceVietnam
Phú Cuong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Hoà570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Khãnh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Minh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Nhơn570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Ninh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Phong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Quang570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Thuen570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Thãnh570000Bình Định ProvinceVietnam
Phú Vinh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Phú Vãn570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Quảng Phú570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sông Vệ 570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Ba570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Bao570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Bua570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Dung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Giang570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Hải570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Kỳ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Linh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Lập570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn MùA570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Thành570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Thượng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Thủy570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Trung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Sơn Tân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Thánh An570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Bii570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Giang570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Khê570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà LâM570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Lãnh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Nham570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Phong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Phó570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Quân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Thuy570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Thánh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Thọ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Trung570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Tân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Xinh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trà Xuân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trần Hưng Đạo570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Trần Phú570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Bình570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Bắc570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Châu570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Giang570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Hà570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh HòA570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Khê570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Kỳ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Long570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Minh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Phong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Thiện570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Thọ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Trà570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Đông570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Ấn Tây570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Tịnh Ấn Đông570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Chânh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Hiệp570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Hoà570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức LâN570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Lîi570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Minh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Nhuen570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Phong570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Phó570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Phổ570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Thânh570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Thắng570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam
Đức Tân570000Quảng Ngãi ProvinceVietnam

Related Postal Codes