Postal Code 650000

Cam Ranh | Vietnam

Cam Ranh ( listen) is a city in southern Khánh Hòa Province, in the South Central Coast region of Vietnam.     Wikipedia.org
650000 Detailed Information
Primary City:Cam RanhAssociated Cities:Ninh Hòa |  Diên Khánh District |  Vạn Ninh
Neighborhoods:Ba Làng, Vĩnh Điềm Trung, Xuong Huan, Xóm Bóng, Xóm HộTimezone:Indochina Time
Local Time:Monday 2:38 PMLat & Lng:12.25341° / 109.19621°
Related Postal Codes:550000600000620000630000640000660000

Business Data for 650000

Businesses in 650000  - Cam Ranh

Postal Services in 650000 - Cam Ranh
See more Postal Services in 650000
4.5 
Đường 2 tháng 4, tp. Nha Trang · Nha Trang
5.0 
8 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, tp. Nha Trang · Nha Trang
4.5 
1 Pasteur, Xương Huân, tp. Nha Trang · Nha Trang
5.0 
83 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, tp. Nha Trang · Nha Trang
5.0 
17A Củ Chi, Nha Trang, Khánh Hòa · Nha Trang
5.0  · Open Now
89 Đường số 1A, tp. Nha Trang · Nha Trang

Nearby Cam Ranh

Other Places for Postal Code 650000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Ninh Hòa650000Khánh Hòa ProvinceVietnam227,630 (2003)
Diên Khánh District650000Khánh Hòa ProvinceVietnam134,118 (2003)
Cam Ranh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam121,050 (2003)
Vạn Ninh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ba Cụm Bắc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ba Cụm Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ba Ngòi650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Hiệp Bắc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Hiệp Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam HòA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Hải Tây650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Hải Đông650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Lập650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Lộc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Lợi650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam NghĩA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Phú650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Phúc Bắc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Phúc Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Phước Tây650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Phước Đông650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Thuận650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Thành Bắc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Thành Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Thịnh Tây650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Thịnh Đông650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cam Đức650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cảm Ân Bắc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cảm Ân Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cầu Bà650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Cẩm Bình650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Bĩnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên HßA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên LâM650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Léc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Lạc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Phuíc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Phó650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Sơn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Thä650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Thạnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Toàn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Xuân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Đien650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Diên Đång650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Giang Ly650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Bình650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Hiệp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Nam650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Phú650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Thành650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Thượng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Trung650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Vĩnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Khánh Đông650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Liên Sang650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Lộc Thọ650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ngọc Hiệp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Bình650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Diêm650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Giang650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Hà650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Hưng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Hải650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Phú650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Phước650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Phụng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Quang650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Sim650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Sơn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Thân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Thượng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Thủy650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Trung650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Tây650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Vân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Xuân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Ých650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh ĐA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Ninh Đông650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phương Sài650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phương Sơn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước HòA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước Hải650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước Long650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước Tiến650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Phước Đồng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Suèi Hiêp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Suèi Tiên650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Suèi Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Suối Cát650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sông Cầu650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn Bình650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn Hiệp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn LâM650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn Thái650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn Trung650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Sơn Tân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Thành Sơn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Tân Lập650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Tô Hạp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Hiệp650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh HòA650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Hải650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Lương650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Nguyên650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Ngọc650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Phương650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Phước650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Thái650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Thạnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Thọ650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Trung650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vĩnh Trường650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Giã650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Hưng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Khánh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Long650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Lương650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Phú650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Phước650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Thạnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Thắng650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Vạn Thọ650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Xuân Sơn650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Xương Huân650000Khánh Hòa ProvinceVietnam
Đại Lãnh650000Khánh Hòa ProvinceVietnam

Related Postal Codes